OG Invent
Forskning – Innovation – Patent
Om OG Invent

 
 
Investeringar och Projekt
OG Invent har fokuserat på investeringar i företag som baserar
sin verksamhet på innovation, forskning och patent.


 
Kontakta oss