OG Invent
Start-UP • Kapitalanskaffning • Avtal
Bolagsbyggande • Team, Kompetens, behov







OG Invent är ett företag som arbetar med investeringar i teknikföretag, egna innovationer och forskning. Företaget har sitt säte i Stockholm, grundades 1998 och leds av Michael Olsson. Bland investeringarna märks Chromafora, JonDeTech  och ClickAlarm.
Michael Olsson har under de senaste tjugo åren varit med och startat en mängd innovativa företag. Genom investerarbolaget OG Invent har han fokuserat på företag som baserar sin verksamhet på innovation, forskning och patent.

"Jag är investerare som genom min erfarenhet som entreprenör fokuserar på att bygga upp bolag. De bolag som jag hittills investerat i har haft fokus på innovation och patent. Min tanke är att jag avlastar forskarna på allt sådant som har med själva bolagsbyggandet att göra, så att de kan fokusera på forskning och innovation."

MICHAEL OLSSON

Serieentreprenör och grundare av OG Invent